Regulamin zakupów

REGULAMIN

 

 

 

Sklep Internetowy  PIRANIA  działający pod adresem www.pirania.com.pl i www.piraniazoo.com.pl prowadzony przez Firmę Handlowo-Usługową „Pirania” ZOO-Handel, Małgorzata Banach, 80-457 Gda}sk, ul. Braci Majewskich 19,

NIP nr 584- 244- 07 94, regon 220105480

 

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci  internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 1. Czas realizacji zamówienia to 21 dni od daty zrejestrowania

na koncie wpływu należnej kwoty za zamówienie( przelew-przedpłata) + koszty przesyłki. Staramy się aby realizacja zamówienia  nie był dłuższy niż 7 dni. Dłuższy termin realizacji oznacza, że towar

jest dostępny tylko na zamówienie jednostkowe.

 1. W przypadku braku wybranego towaru na rynku, bądź zmianie ceny niezależnej od sprzedawcy, niezwłocznie kontaktujemy się z klientem informując go o zaistniałej sytuacji, proponując

towar  innej firmy itp. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać, a Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę.

 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje niezwłocznie wysłany do kupującego. Przewidywany czas dostaw – 2 dni robocze.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają podatek Vat. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów

znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów

do oferty sklepu internetowego.

 1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić :

- przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu

- przelewem bankowym na konto sklepu – przedpłata

    8. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty

        Polskiej. Opłaty za przesyłkę naliczane są na podstawie

        cennika Poczty Polskiej i zależą od:

         - rodzaju przesyłki: list polecony, paczka pocztowa, priorytet,

           gabaryt, waga paczki, warunki szczególne

           Skrócony cennik jest umieszczony na stronie sklepu oraz

           dostępny jest na stronie Poczty Polskiej.

           Na indywidualne życzenie klienta towar może być nadany

           przesyłką kurierską lub konduktorską  po uprzednim

           uzgodnieniu ze sklepem ceny przesyłki.

 1. Po złożeniu zamówienia Klient informowany jest o przyjęciu

zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnias 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz.U. z 1964 r.nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)

Oraw w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000r. nr 22

poz.271 z późniejszymi zmianami)

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedazy jest są właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym PIRANIA, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień  i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Zwrot towaru. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r.”o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną fakturą/paragonem. Sklep  gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazy w zamwieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Reklamacje. Jeśli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres firmy. Slep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odsyłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć Fakturę/paragon  oraz opis przyczyny

Reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciagu 28 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru.

 1. Wysyłka zwierząt, karmówki i roślin dokonywana jest  w

         dniach od poniedziałku do środy każdego tygodnia. Wysyłka

         j.w. dokonywana jest wyłącznie paczkami priorytetowymi

         na warunkach szczególnych zgodnie z przepisami 

         obowiązującymi  w regulaminie Poczty Polskiej albo

         przesyłkami konduktorskimi  PKP i PKS ( tylko połączenia

         bezpośrednie od stacji do stacji , bez przesiadek  wg cennika

         PKP i PKS)

 1. Towar wystawiony na półce sklepowej  nie zawsze stanowi stan magazynowy sklepu ( dlatego mamy czas realizacji 21 dni aby móc Państwu zrealizować zamówienie

ściągnąć  go do sklepu)

 1. Zdjęcia zwierząt są zdjęciami poglądowymi w obrębie gatunku. Nie wysyłamy zdjęć w mailach ani MMS-em.

 

 

2012 © Sklep zoologiczny ZOO PIRANIAProjekt sklepu: www.2D.net.pl